Tuncer, M. ve Yeşiltaş, M. (2021) “Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), ss. 57–78. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/100 (Erişim: 13 Nisan 2024).