Güllük, F. ve İrge, N. T. (2021) “Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), ss. 531–545. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028 (Erişim: 12 Haziran 2024).