Topaloğlu, E. E. ve Ege, İlhan (2021) “Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), ss. 1373–1393. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1088 (Erişim: 7 Aralık 2022).