Yeşiltaş, M., Temizkan, R., Temizkan, S. P. ve Arslan, Ömer E. (2021) “Discrimination in Job Application Forms of Hospitality Industry”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 18–36. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/120 (Erişim: 31 Ocak 2023).