Özmen, A. ve Kocakuş, Z. G. (2021) “Kuşaklar Bağlamında Marka Aşkının Marka Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), ss. 4323–4339. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1286 (Erişim: 5 Aralık 2022).