Öztürk, N. ve Çankaya, M. (2021) “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1082–1092. doi: 10.20491/isarder.2021.1185.