Begenirbaş, M., Gökmen, Y. ve Can Yalçın, R. (2021) “Mesleki Özdeşleşme ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1127–1143. doi: 10.20491/isarder.2021.1188.