Ünal, S. ve Aydınlı, M. (2021) “Evaluation of the Performance of Equity Funds in Turkey”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1200–1215. doi: 10.20491/isarder.2021.1193.