Üzüm, B. ve Şenol, L. (2021) “Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1341–1349. doi: 10.20491/isarder.2021.1202.