Özgüner, M. ve Aytekin, M. (2021) “Tedarik Zinciri Risklerinin İşletme Performansına Etkisinde Tedarikçi İlişkilerinin Moderatör (Düzenleyici) Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1414–1425. doi: 10.20491/isarder.2021.1206.