Bahar, R. ve Aydın, G. (2021) “Otomotiv Sektöründe Müşterilerin Atfetme Eğilimlerinin Marka Güveni ve Müşteri Memnuniyeti Perspektifinden İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1438–1456. doi: 10.20491/isarder.2021.1208.