Özdemir, M. ve Çetiner, N. (2021) “Akıllı Telefon Bağımlılığının Çalışanların İş Tatminleri Üzerine Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1679–1694. doi: 10.20491/isarder.2021.1223.