Kızıltan, B. ve Doğan, D. U. (2021) “Raporlama Sisteminde Yükselen Trend Entegre Raporlama: Çimento ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1695–1711. doi: 10.20491/isarder.2021.1224.