Sargın, S. ve Leblebici Koçer, L. (2021) “An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1764–1780. doi: 10.20491/isarder.2021.1228.