Karaye, A. B. ve Büyükkara, G. (2021) “The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Companies in Southern Africa”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1817–1834. doi: 10.20491/isarder.2021.1231.