Altıntaş, F. F. (2021) “Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1835–1855. doi: 10.20491/isarder.2021.1232.