Koç, P. (2021) “Risk ve Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Türk Futbol Takımları Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1893–1906. doi: 10.20491/isarder.2021.1235.