Çelebi Gürsoy, G. ve Yıldız, M. S. (2021) “Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1553–1573. doi: 10.20491/isarder.2021.1215.