Sever, H. (2021) “Meritokrasi ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Kamu Çalışanları Açısından İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1480–1490. doi: 10.20491/isarder.2021.1210.