Orçanlı, K. (2021) “Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), ss. 1426–1437. doi: 10.20491/isarder.2021.1207.