Erol Fidan, M. (2021) “ BİST’te İşlem Gören Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İşletmelerinin Altman-Z Skor Yöntemi İle Finansal Başarısızlık Tahmini”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 1945–1969. doi: 10.20491/isarder.2021.1239.