Bozpolat, C. ve Çopur, F. (2021) “Banka Müşterilerinin E-Şikâyetlerini Şikâyet Forum Sitesi Üzerinden Analiz Etme”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2056–2071. doi: 10.20491/isarder.2021.1246.