Karakuş, R. (2021) “Petrol ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2072–2083. doi: 10.20491/isarder.2021.1247.