Küçükkocaoğlu, G. ve Çakır, N. . (2021) “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2320–2339. doi: 10.20491/isarder.2021.1264.