Bayat, M. (2021) “İşletmelerde Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss. 3090–3102. doi: 10.20491/isarder.2021.1310.