Bulut, M., Yücelen, A. M., Bayındır, H. ve Saka, A. (2021) “Diyarbakır İli İmalat Sanayinin Mevcut Durum Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss. 3119–3135. doi: 10.20491/isarder.2021.1312.