Ada, Şebnem ve Yardımcıoğlu, M. (2021) “Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss. 3467–3485. doi: 10.20491/isarder.2021.1335.