Çiçekay, H. ve Demir, M. (2021) “İşletmelerde COSO İç Kontrol Modeli ve Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss. 3801–3820. doi: 10.20491/isarder.2021.1357.