Ok, Şeyda ve Baş, M. (2021) “Relationship Between Social Media Performance and Brand Image in Digital Branding Proces: Netflix Turkey”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), ss. 3858–3872. doi: 10.20491/isarder.2021.1360.