Başalp, A. A. ve Onağ, A. O. (2022) “Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 16–32. doi: 10.20491/isarder.2022.1364.