Baykan, P. ve Senemtaşı Ünal, E. (2022) “Akademisyenlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Psikososyal Tehlikeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 169–181. doi: 10.20491/isarder.2022.1373.