Doğan, S. ve Şeker Kayar, M. (2022) “Rol İçi ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 337–352. doi: 10.20491/isarder.2022.1383.