Aksuoğlu, S. ve Yıldız, A. (2022) “İşgören Verimliliğinin Zaman Etüdüyle Ölçümünde REFA Uygulaması: Bir Kamu Kurumu Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 370–388. doi: 10.20491/isarder.2022.1385.