Başer, G. ve Kantarcıoğlu, B. (2022) “E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 389–401. doi: 10.20491/isarder.2022.1386.