Gök, A. G. ve Öztürk, M. S. (2022) “Muhasebe Mesleğinde Performansın Hizmet Kalitesine Etkisi: Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 590–604. doi: 10.20491/isarder.2022.1398.