Aydoğdu, M. ve Çiftci, H. N. (2022) “Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 734–748. doi: 10.20491/isarder.2022.1407.