Çiçekdağı, M., Korkmaz Orhan, B. ve Özdemir Akgül, S. (2022) “Destinasyon Pazarlamasında Bir Tanıtım Aracı Olan Web Sitelerin Analizi: Türkiye Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 865–883. doi: 10.20491/isarder.2022.1415.