Ünlü Aslan, M., Yayla, E. N. ve Ünüvar Ünlüoğlu, D. (2022) “Z Kuşağı Bağlamında Girişimcilik Tutumu ve Sınırsız Kariyer Yöneliminin İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 919–930. doi: 10.20491/isarder.2022.1418.