Erener, J. ve Yenice, S. (2022) “Kurumsal Yönetim İşletmelerinin Finansal Performansları Üzerine Etkisinin Analizi ve Bist Üzerine Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), ss. 975–990. doi: 10.20491/isarder.2022.1422.