Başçı, A. Z. ve Geçikli, F. (2022) “İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 1920–1936. doi: 10.20491/isarder.2022.1480.