Dede, A. (2022) “Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 2050–2060. doi: 10.20491/isarder.2022.1488.