Çapa, S. ve Karakuş, G. (2022) “Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 2095–2116. doi: 10.20491/isarder.2022.1491.