Yılmaz, Y. ve Menteş, N. (2022) “BIST Turizm Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 2448–2457. doi: 10.20491/isarder.2022.1512.