Kanten, P., Pazarcık, Y., Durmaz, M. G. ve Arda, B. (2022) “İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), ss. 2867–2877. doi: 10.20491/isarder.2022.1538.