Çağlar Çetinkaya, N. (2022) “Çevrimiçi Alışveriş Sitelerine Yapılan Online Şikayetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), ss. 3293–3305. doi: 10.20491/isarder.2022.1563.