Demirtaş, C., Soyu Yıldırım, E. ve Tuğlu Dur, D. (2023) “Do Oil Prices Have an Effects on Food Prices? Fresh Evidences from Türkiye”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 79–91. doi: 10.20491/isarder.2023.1574.