Çağatay, A. (2023) “Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Performans Değerleme Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 109–123. doi: 10.20491/isarder.2023.1576.