Aybar, S., Gürül, B. ve Karatürk, H. E. (2023) “Japon Yalın Üretim Yönetimi Modelinin Türk İmalat Sanayinde İşgören Verimliliğine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 162–186. doi: 10.20491/isarder.2023.1579.