Arı, H. O. (2023) “DuPont Modeli ile Bir Özel Hastane Grubunun ve Türkiye Özel Hastaneler Sektörünün Finansal Performansının Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 187–201. doi: 10.20491/isarder.2023.1580.