Tekin, B. ve Baş, M. (2023) “Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 215–230. doi: 10.20491/isarder.2023.1582.